Τρέχοντα Συνέδρια - Πανελλήνιο, 16º Συνέδριο Ρινολογίας
14-16 Απριλίου 2016, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 8/03/2016
Δελτίο Περίληψης
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 22/02/2016

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου http://praxicon.gr/rinologiko.html μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Μετά την επιλογή της εργασίας σας, απαραίτητος όρος για την παρουσίαση της στο Σεμινάριο, είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

 

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών.

  • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
  • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
  • Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
  • Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
  • Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
  • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
  • Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους καθώς και το σώμα της περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο WORD, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Μεγαλύτερες καθώς και γενικόλογες περιλήψεις θα απορρίπτονται.

   Οι εργασίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε αριθμούς και με την εξής δομή:
   Α. Για τις πρωτότυπες εργασίες

   • Εισαγωγή
   • Σκοπός και Μέθοδος
   • Υλικό και Μέθοδος
   • Αποτελέσματα
   • Συμπεράσματα
   Β. Για τα case reports
   • Εισαγωγή
   • Παρουσίαση περιστατικού
   • Συμπεράσματα

   Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής ή μη της εργασίας.

   Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στη γραμματεία του συνεδρίου.

   Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 22η Μαρτίου 2016, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Σεμιναρίου.

   Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε με την αποστολή της κάθε εργασίας να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Σεμιναρίου για επιβεβαίωση παραλαβής της.

   Σημειώνεται ότι:
   Από το σύνολο των εργασιών που θα υποβληθούν θα προκριθούν και θα παρουσιαστούν μόνο οι 15 καλύτερες. Οι κατηγορίες ρινολογικών εργασιών θα είναι
   Α. Πρωτότυπες εργασίες (original articles)
   Β. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports)
   Οι παρουσιάσεις θα είναι αυστηρά 5 λεπτών

   Με την πρόκριση των 15 καλύτερων εργασιών απαραίτητη είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είναι το κινητό τηλέφωνο, το mail και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

   Ειδική επιτροπή θα κρίνει και θα βραβεύσει τις 3 καλύτερες εργασίες. Οι 3 βραβευμένες εργασίες θα παραλάβουν και ένα Τόμο Σύγχρονου Συγγράμματος Ρινολογίας.

   Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.

   Το σύνολο των συγγραφέων κάθε εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους επτά για τις πρωτότυπες εργασίες και τους τέσσερις για τα case reports.

   Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr

   Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής και τρόπου ανακοίνωσης της εργασίας.

   Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στην γραμματεία του Σεμιναρίου.

   Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 22/02/2016

   Xρησιμοποιήστε την άκόλουθη ηλεκτρονική φόρμα για την κατάθεση της περίληψης της εργασίας σας.

   Original Article: Case Report:

   Πρωτότυπη εργασία (original article): ONLY doc files

   Ενδιαφέρουσα περίπτωση (case report): ONLY doc files


   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2048kb.

   Υπεύθυνος εργασίας

   Όνομα:

   Επίθετο:

   *

   *

   Ειδικότητα:

   *

   Τίτλος:

   *

   Τόπος Εργασίας:

   *

   Email:

   *

   Τηλέφωνο Εργασίας:

   *

   Κινητό Τηλέφωνο:

   *

   Fax:

   Διεύθυνση:

   *

   Τ.Κ.:

   *

   Πόλη:

   *