Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στη Θεσσαλονίκη το 1997 με την επωνυμία Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εκπαίδευσης και δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο της οργάνωσης συνεδρίων, επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Το 2007 με το νέο διακριτικό της τίτλο PRAXICON αναδιοργανώνεται και συνεχίζει τη δραστηριότητά της με ανοδική πορεία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται την ποιότητα και την επιτυχία.

Η ομάδα της εταιρίας μας, αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό, την επιμέλεια και την επίβλεψη κάθε είδους επαγγελματικής και κοινωνικής εκδήλωσης. Η εταιρία μας διακρίνεται για την άριστη συνεργασία της με τους οργανωτές και λειτουργεί πάντοτε με την αρωγή και σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής.

Τέλος, η μεγάλη εμπειρία, ο σωστός προγραμματισμός, η μεθοδικότητα, η ικανότητα και η εχεμύθεια των στελεχών της αποτελούν τα ποιοτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά της εταιρίας μας, πάνω στα οποία στηρίζεται η επιτυχία των εργασιών που αναλαμβάνει.

ΕΓΓΥΑΤΑΙ πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως η επιτυχία των στόχων σας, είναι ο πρωταρχικός της σκοπός και η δική της επιτυχία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.