ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

A Wish Without Borders | Christmas Charity Event

Οργάνωση: Γυναίκες Χωρίς Σύνορα Θεσσαλονίκης & Make A Wish Ελλάδος
Ημερομηνία Έναρξης: 05-12-2018
Ημερομηνία Λήξης: 05-12-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.