ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Εγνατία - Αστήρ, Αλεξανδρούπολη
Οργάνωση: Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ημερομηνία Έναρξης: 08-11-2019
Ημερομηνία Λήξης: 10-11-2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.