ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οργάνωση: Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία
Ημερομηνία Έναρξης: 12-10-2017
Ημερομηνία Λήξης: 14-10-2017
Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 6/9/2017

Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακα
Ημερομηνία Έναρξης: 18-12-2017
Ημερομηνία Λήξης: 18-12-2017
Τόπος Διεξαγωγής: Ηotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Ημερομηνία Έναρξης: 10-05-2018
Ημερομηνία Λήξης: 13-05-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.developmentalpsychology2018.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2017 Praxicon. All Rights Reserved.