ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων
Ημερομηνία Έναρξης: 28-09-2018
Ημερομηνία Λήξης: 29-09-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Lazart Hotel, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.