ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

International Joint Israel-Greek Neuroimmunological Meeting

Οργάνωση: The Israeli Society (ISNI) and Greek Academy of Neuroimmunology (HELANI) with participation of the Italian and Turkish Society of Neuroimmunology
Ημερομηνία Έναρξης: 27-09-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-09-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Great Arsenal - Chania, Greece

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2018 Praxicon. All Rights Reserved.