ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων
Ημερομηνία Έναρξης: 03-10-2019
Ημερομηνία Λήξης: 05-10-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Lazart Hotel, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2018 Praxicon. All Rights Reserved.