ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης Βουβωνοκηλών και Κοιλιοκηλών

Οργάνωση: Ε΄ Χειρουργική Κλινική και το Αναισθησιολογικό Τμήμα του «Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο»
Ημερομηνία Έναρξης: 19-10-2018
Ημερομηνία Λήξης: 20-10-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής
Ο αριθμός των θέσεων έχει συμπληρωθεί

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.