ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης και Κοιλιοκήλης

Οργάνωση: Χειρουργική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
Ημερομηνία Έναρξης: 19-10-2018
Ημερομηνία Λήξης: 20-10-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2018 Praxicon. All Rights Reserved.