ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

9ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία
Ημερομηνία Έναρξης: 07-11-2019
Ημερομηνία Λήξης: 09-11-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων των εργασιών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Α' Ανακοίνωση

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής

Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Περιλήψεων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.