ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας

Τόπος Διεξαγωγής: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2019
Ημερομηνία Λήξης: 15-12-2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.