ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2019 BREAST SEMINAR SERIES Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού
Ημερομηνία Έναρξης: 31-10-2019
Ημερομηνία Λήξης: 02-11-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.