ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 09-04-2020
Ημερομηνία Λήξης: 11-04-2020
Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2019 Praxicon. All Rights Reserved.