ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 11-06-2020
Ημερομηνία Λήξης: 13-06-2020
Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 - 13 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.