ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 19-11-2020
Ημερομηνία Λήξης: 21-11-2020
2η Αλλαγή Ημερομηνίας: 19 - 21 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.