ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Οργάνωση: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 14-10-2021
Ημερομηνία Λήξης: 17-10-2021
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.