ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής - 2019 BREAST SEMINAR SERIES Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach

  • Error, form does not exist or is not published.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2020 Praxicon. All Rights Reserved.