ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κλινικά Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Πνευμονολογία 2017 - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακα
Ημερομηνία Έναρξης: 16-12-2017
Ημερομηνία Λήξης: 16-12-2017
Τόπος Διεξαγωγής: Ηotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2018 Praxicon. All Rights Reserved.