Άριστη συνεργασία με τους οργανωτές

Η PRAXICON διακρίνεται για την άριστη συνεργασία της με τους οργανωτές και λειτουργεί πάντοτε με την αρωγή και σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής.

Η μεγάλη εμπειρία ο σωστός προγραμματισμός, η μεθοδικότητα, η ικανότητα και η εχεμύθεια των στελεχών αποτελούν τα ποιοτικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά της εταιρίας, πάνω στα οποία στηρίζεται η επιτυχία των εργασιών που αναλαμβάνει.

Οργανώστε την εκδήλωση σας με την Praxicon

Διοργάνωση Συνεδρίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διοργάνωση
Συνεδρίων - Σεμιναρίων - Ημερίδων

Διοργάνωση Εταιρικών Meetings - Events

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διοργάνωση Εταιρικών Meetings και Εταιρικών Events

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθν. Αντιστάσεως 101,
55 134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2310 460 682, 2310 460 652

2310 435 064

info@praxicon.gr

ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

©2021 Praxicon. All Rights Reserved.